Kardiolodzy - Działania kardiologów na rzecz aktywności fizycznej

lekarze specjaliści > Kardiolodzy >Działania kardiologów na rzecz aktywności fizycznej

Działania kardiologów na rzecz aktywności fizycznej

W ramach konsultacji dokonywana jest kompleksowa ocena stanu zdrowia i ustalane zalecenia dotyczące rodzaju i intensywności ćwiczeń. Nasza oferta adresowana jest przede wszystkim do osób myślących o rekreacyjnych formach aktywności fizycznej. Zapraszamy także osoby z nadwagą i otyłością, u których aktywność fizyczna będzie czynnikiem wspomagającym zmniejszenie masy ciała.
Siedzący tryb życia i brak systematycznej aktywności fizycznej to problem coraz większej grupy Polaków. Obciążeni licznymi obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi zapominamy, że regularny wysiłek fizyczny jest bardzo ważny dla naszego zdrowia. Osoba dbającą o swoje zdrowie powinna wykonywać wysiłki fizyczne o umiarkowanej intensywności trwające od 30 do 60 minut dziennie przez większość dni w tygodniu (absolutne minimum stanowi 30 minut trzy razy w tygodniu). Prawidłowo zaplanowana aktywność fizyczna jest niezwykle ważnym elementem nie tylko w profilaktyce chorób serca, ale także w ich leczeniu – mówi dr Katarzyna Cybulska z Centrum Kardiologii Allenort w Warszawie Regularny wysiłek fizyczny ma korzystny wpływ na nasz organizm, wynika on przede wszystkim z:
- obniżenia ciśnienia tętniczego, - zwolnienia spoczynkowej czynności serca, -zmniejszenia stężenia glukozy we krwi, - korzystnej modyfikacji profilu lipidowego, - zmniejszenia masy ciała, - poprawy funkcji śródbłonka naczyniowego, - działania przeciwzakrzepowego, - działania przeciwdepresyjnego, - zapobiegania osteoporozie. Można więc powiedzieć, że systematyczna aktywność fizyczna wspomaga działanie wielu leków stosowanych u osób z chorobami układu krążenia takich, jak: leki przeciwnadciśnieniowe, przeciwcukrzycowe, obniżające stężenie cholesterolu, przeciwzakrzepowe i przeciwdepresyjne. Nie oznacza to oczywiście, że pacjenci regularnie trenujący będą mogli z tych leków zrezygnować, jednak nie jest wykluczone, że możliwe będzie zmniejszenie dotychczas stosowanych dawek. Wysiłek fizyczny możemy więc traktować jak lek o wszechstronnym działaniu, który właściwie stosowany nie powoduje działań niepożądanych. Aby aktywność fizyczna przyniosła korzyści dla naszego zdrowia wcale nie musimy realizować jakiegość skomplikowanego programu treningowego, możemy wykonywać wysiłki proste, które sprawiaja nam przyjemność, najważniejsza jest systematyczność. Oczywiście, inaczej planuje się ćwiczenia u osób zdrowych, u których chcemy zapobiec wystąpieniu choroby serca w przyszłości, a inaczej, u chorych z już rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym lub chorobą wieńcową.

OSOBY ZDROWE. Przed podjęciem systematycznej aktywności fizycznej, nawet osoby uważające się za zupełnie zdrowe powinny skonsultować się z lekarzem, który dokona oceny ich stanu zdrowia i oceni konieczność wykonywania dodatkowych badań. Najważniejszymi elementami oceny stanu zdrowia są: - ustalenie, czy u danej osoby występują objawy choroby układu krążenia, - ustalenie, czy u danej osoby występują czynniki ryzyka chorób układu krążenia, takie jak: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, cukrzyca, otyłość, obciążający wywiad rodzinny.
Mężczyźni przed 45 rokiem życia i kobiety, które nie ukończyły 55 lat, bez stwierdzonej choroby serca i objawów ze strony układu krążenia lub czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca, mogą podejmować każdą formę aktywności fizycznej bez nadzoru. Osoby starsze lub osoby, u których stwierdzono jeden lub więcej czynników ryzyka chorób układu krążenia powinny przed rozpoczęciem intensywnych ćwiczeń mieć wykonany test wysiłkowy.

OSOBY Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM Trening fizyczny ma bardzo korzystny wpływ na ciśnienie tętnicze, systematyczna aktywność fizyczna nie tylko zapobiega rozwojowi nadciśnienia tętniczego, ale także obniża ciśnienie tętnicze u osób z już rozpoznaną chorobą. Regularne ćwiczenia mogą obniżyć ciśnienie o 5-10 mmHg, co wynika między innymi ze zwiększenia podatności naczyń krwionośnych, a także związanego z treningiem zmniejszenia masy ciała. Osoby z nadciśnieniem tętniczym powinny pamiętać, że przed rozpoczęciem ćwiczeń ich ciśnienie powinno być dobrze kontrolowane w wyniku stosowanego leczenia farmakologicznego. Nie należy rozpoczynać wysiłku jeżeli ciśnienie przekracza górną granicę normy, za którą uważa się wartość 140/90 mmHg.

OSOBY Z HIPERLIPIDEMIĄ Wysiłek fizyczny zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, a także „złego” cholesterolu LDL oraz trójglicerydów. Regularny trening fizyczny zwiększa także stężenie „dobrego” cholesterolu HDL. Ćwiczenia fizyczne mogą stanowić cenne uzupełnienie leczenia farmakologicznego zaburzeń lipidowych i zwiększać skuteczność stosowanej diety. Systematyczna aktywność fizyczna ma szczególne znaczenie w leczeniu osób z tzw. „zespołem metabolicznym” czyli takich, u których współistnieje wiele zaburzeń, takich jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hiperlipidemia i otyłość. OSOBY Z CUKRZYCĄ Systematyczna aktywność fizyczna zmniejsza stężenie glukozy we krwi dzięki zwiększeniu jej wykorzystania przez pracujące mięśnie i uwrażliwieniu tkanek na działanie insuliny. Dodatkowym czynnikiem korzystnie wpływającym przebieg cukrzycy jest związane z treningiem zmniejszenie masy ciała. Warunkiem kwalifikacji osoby z cukrzycą do treningu fizycznego jest dobre wyrównanie cukrzycy (stężenie glukozy we krwi nie przekraczające 250 mg%).

OSOBY OTYŁE Trening fizyczny ułatwia zmniejszenie masy ciała dzięki większemu wykorzystaniu kalorii dostarczanych z pożywieniem oraz uruchomieniu rezerw energetycznych zgromadzonych w tkance tłuszczowej. Systematyczny wysiłek fizyczny korzystnie zmienia skład ciała, zmniejszając zawartość tkanki tłuszczowej na korzyść masy mięśniowej. Regularne ćwiczenia zapobiegają także powtórnemu przyrostowi masy ciała. Efekty stosowania diety w połączeniu z systematycznym wysiłkiem fizycznym są istotnie lepsze niż wyniki stosowania samej diety.

OSOBY Z ROZPOZNANĄ CHOROBĄ SERCA Osoby po zawale serca: W tej grupie osób kwalifikacja do treningu fizycznego oraz dobór dozwolonych ćwiczeń powinien być dokonany przez lekarza. Ocena stanu wydolności układu krążenia pacjenta po zawale serca dokonywana jest na podstawie wyniku testu wysiłkowego na bieżni ruchomej lub rowerze, który stanowi podstawę kwalifikacji chorego do ćwiczeń. Osoby ze stabilną chorobą wieńcową: Osoby, u których rozpoznano chorobę wieńcową, nawet jeżeli nie przebyły zawału serca, powinny przed rozpoczęciem intensywnych wysiłków fizycznych skonsultować się ze swoim lekarzem. Rozpoczęcie systematycznej aktywności fizycznej przez osoby z chorobą niedokrwienną serca może mieć bardzo korzystny wpływ na przebieg choroby. Od dawna wiadomo o przeciwmiażdżycowym działaniu wysiłku fizycznego, który wynika ze zmniejszenia masy ciała i ilości tkanki tłuszczowej w organizmie, obniżenia ciśnienia tętniczego, poprawy profilu lipidowego i tolerancji glukozy. Wysiłek fizyczny poprawia także funkcję śródbłonka naczyniowego, działa przeciwzakrzepowo i przeciwniedokrwiennie. Ćwiczenia fizyczne poprawiają nastrój i zapobiegają depresji.

Kardiolodzy

 

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl